dimarts, 17 de maig de 2016

Benvinguts al blog d'ACILS
ACILS és l'entitat que representa i defensa els interessos dels intèrprets i guia-intèrprets de llengua de signes de Catalunya.

Es va crear l'any 1991 i va ser la primera associació de professionals d'àmbit autonòmic. Des de llavors ha organitzat diferents activitats com ara cursos de formació i reciclatge, i ha participat en actes de caire estatal i europeu.

ACILS és membre fundadora de la "federación española de intérpretes y guía-intérpretes de lengua de signos" (FILSE).

Llurs objectius són els següents:

Promoure i, si s'escau, desenvolupar tot tipus d'iniciatives i activitats relacionades amb el foment i el reconeixement de la professió d'intèrpret i guia-intèrpret de llengua de signes, tant en l'àmbit nacional com internacional.

Dur a terme totes aquelles activitats adreçades a garantir la formació de l'intèrpret i guia-intèrpret de llengua de signes, així com la seva actualització i adequació a les necessitats de la professió.


Establir relacions de col·laboració favorables a la professió d'intèrpret i guia-intèrpret de llengua de signes.